2008

V roku 2008 začala HOHL písať svoj prvý ročník. HOHL bola založená na
svojej schôdzi v Liesku na jeseň 2007. Na jar 2008 sa uskutočnila schôdza v
Suchej Hore kde sa prijali pravidlá a vytvoril kalendár súťaží. Zvláštnosťou pravideil
bolo, že do konečnej tabuľky sa zarátavali len výsledky lepšieho družstva z
DHZ. Za predsedu HOHL bol zvolený Karol Trojan, za podpredsedu Marián Jurky, za
pokladníka Pavol Gnida. Historicky prvá súťaž sa konala 25.6.2008 v Hladovke.
Prvá nočná súťaž bola v Suchej Hore 5.7.2008. Ligy sa zúčastnili len mužské družstva
a konalo sa 5 kôl. Súťažili DHZ Suchá Hora, DHZ Hladovka, DHZ Čimhová, DHZ
Liesek, DHZ Zuberec a DHZ Vasiľov. Výťaz prvého ročníka bola Suchá Hora.


Vložte svoj text

VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABUĽKA 2008