2016

V ročníku 2016 v mužskej kategórii sa zúčastnilo 9 kolektívov. V ženskej
kategórii sme mali 6 kolektívy. Konalo sa 9 kôl. Najrýchlejší útok mala Trstená
A 15,10 s., u žien boli najrýchlejšie Zuberčanky s časom 21,12 s. Ročník 2016 u
mužov zdominovali oba družstva z Trstenej. V mužskej kategórii prvenstvo
obhajili Trstená B u žien Zuberec.VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABUĽKA 2016