2010

V ročníku 2010 v mužskej kategórii sa zúčastnilo 14 kolektívov z 7 DHZ.
V ženskej kategórii sme mali 3 kolektívy. Každý mužský kolektív postavil aj
svoje B družstvo. Konalo sa 5 kôl z toho bola jedná nočná súťaž. Najrýchlejší
útok mal Vasiľov A 16,08 s., aj u žien boli najrýchlejšie Vasiľovky s časom
20,63 s. V mužskej kategórii vyhral Liesek A u žien prvenstvo obhajil Vasiľov.


VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABUĽKA 2010