2009

V ročníku 2009 do HOHL pribudla DHZ Trstená. Po zmene pravidiel sa
jednotlivým družstvám zarátavali aj B družstvá preto v mužskej kategórii sa zúčastnilo
10 kolektívov. Premiéru absolvovala aj ženská časť, kde boli len dva kolektívy.
Konalo sa 5 kôl z toho bola jedná nočná súťaž. Najrýchlejší útok mala Suchá
Hora B 15,96 s.U mužov prvenstvo obhajila Suchá Hora a u žien si premiérove
prvenstvo vybojovali ženy z Vasiľova.VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABUĽKA 2009