2014

V ročníku 2014 v mužskej kategórii sa zúčastnilo 12 kolektívov.
Premiérovo sa predstavil Tvrdošín a Oravská Poruba. V ženskej kategórii sme
mali 6 kolektívov. Konalo sa 9 kôl. Najrýchlejší útok mala Suchá Hora 14,98 s., u
žien boli najrýchlejšie Štefanovky s časom 20,12. V mužskej kategórii dominovala
Suchá Hora u žien Liesek.VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABUĽKA 2014